/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی

  شیش پک برای شیشپکی شدن

  پک اول: نام نویسی کنید. با وارد کردن نام کاربری و گذر واژه و ایجاد حساب کاربری نام نویسی آغاز می شود

  پک دوم: حالا با تکمیل تمامی موارد فرم نام نویسی، مانند مشخصات فیزیکی و وزنی شما دارای یک Account در شیشپک هستید

  پک سوم: با انتخاب گزینه (کاربر) می توانید مشخصات کاربری قبلی را تایید و یا با انتخاب گزینه (مربی/ متخصص تغذیه)، فرم دوم را که شامل رزومه شغلی و فعالیت های حرفه ای شما است را تکمیل کنید

  پک چهارم: کاربران محترم، در صورتی که قبل از عضویت در باشگاه یا مراکز مختلف فعالیت داشته یا در دیگر رشته ورزشی فعالیت کرده بودید را قید کنید همچنین در صورت داشتن رژیم غذایی خاص حتما در این بخش اعلام فرمایید

  پک پنجم: با انتخاب مکان جغرافیایی مورد نظر (کاربر) روی نقشه، ما شما را به نزدیک ترین باشگاه راهنمایی می کنیم

  پک ششم: به شیشپک خوش آمدید