/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی
  search

  رژیم غذایی شامل 6 گروه از مواد مغذی می باشد که شامل کربوهدردات ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها، آب و مواد معدنی می باشد که در قالب دو دسته ریز مغذی ها و درشت مغذی ها دسته بندی می شود.

  درشت مغذی ها در رژیم غذایی

  چربی ها، پروتئین ها و کربوهیدرات ها جزو درشت مغذی ها هستند و این مواد درصد عمده ای از رژیم غذایی روزانه ما را تشکیل می دهد.

  در ارتباط با نقش و جایگاه هریک از درشت مغذی ها در رژیم غذایی به تفصیل در مقالات بعدی صحبت خواهیم کرد.

  ریز مغذی ها در رژیم غذایی

  ویتامین ها، آب و مواد معدنی جزو ریزمغذی ها می باشند. بدن به مقدار کمی به این مواد احتیاج دارد اما کمبود ریز مغذی ها موجب بروز بیماری های مختلفی می شود.

  در ادامه مطالب درباره هریک از ریزمغذی ها مطالب تکمیلی را بیان خواهیم کرد.