/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی
  search

  قندها یا کربوهیدرات ها عضوی از خانواده درشت مغذی ها هستند که مهمترین منبع انرژی می باشند. حدود 55 تا 60 درصد غذای مصرفی ما را قندها تشکیل می دهند. به طور کلی ورزشکاران به ازای استفاده از یک گرم پروتئین و دو گرم چربی باید چهار گرم مواد قندی مصرف نمایند.

  کربوهیدرات ها بر اساس نسبت پیچیدگی و اندازه مولکول در سه گروه مونوساکاریدها، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها تقسیم بندی می شوند.

  مونوساکاریدها (قند های ساده)

  این قند بین 3 تا 6 اتم کربن در هر مولکول دارند. بیش از 200 نوع قند ساده در طبیعت موجود است. معروف ترین قند های ساده عبارتند از:

  1. گلوکز
  2. فروکتوز
  3. گالاکتوز

  - گلوکز: گلوکز (قند خون) می تواند به صورت قند طبیعی در مواد غذایی وجود داشته باشد همچنین این قند از طریق هضم کربوهیدرات های پیچیده تر و یا از طریق فرآیند گلوکونئوژنز به وجود می آید.گلوکز پس از جذب مستقیما می تواند برای تولید انرژی وارد سلول شود و یا به صورت گلیکوژن در عضلات یا کبد ذخیره شود و یا به حالت چربی برای ذخیره انرژی تبدیل شود.

  - فروکتوز: فروکتوز یا قند میوه، شیرین ترین نوع قند است و در میوه ها و عسل یافت می شود و در بدن انسان در کبد به گلوکز تبدیل می شود.

  - گالاکتوز: این قند در شیر حیوانات موجود است که در بدن انسان به گلوکز تبدیل می شود.

  دی ساکارید ها (دو قندی ها)

  این قند از ترکیب دو قند ساده به وجود می آید که معمولا یکی از این دوقند گلوکز می باشد.

  معروف ترین دو قندی ها عبارتند از:

  1. ساکارز
  2. لاکتوز
  3. مالتوز

  - ساکارز: ساکارز قند نیشکر و چغندر است. ساکارز از ترکیب دو قند گلوکز و فروکتوز ایجاد می شود

  - لاکتوز: از ترکیب گلوکز و گالاکتوز به دست می آید و تنها در شیر به شکل طبیعی وجو دارد.

  - مالتوز: مالتوز در جو و جوانه حبوبات وجود دارد و از ترکیب دو مولکول گلوکز تشکیل شده است.

  پلی ساکارید ها (چند قندی ها)

  پلی ساکارید ها از اتصال سه یا چند مولکول قند ساده تشکیل می شوند و به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می شوند.

  چند قندی های گیاهی

  نشاسته و سلولز جزو چند قندی های گیاهی معروف هستند.

  نشاسته: این قند ها در غلات و حبوبات وجود دارند و در مواد غذایی همچون نان، ماکارونی و شیرینی های آردی وجود دارد. مولکول نشاسته هنگام هضم ابتدا به مالتوز و در نهایت به گلوکز تبدیل می شود.

  سلولز: سلولز سازنده دیواره و ساختمان گیاهان است و در برابر آنزیم های گوارشی انسان مقاوم است و در بدن جذب نمی شود بلکه به دفع آسان مواد زاید کمک می کند.

  چند قندی های حیوانی

  گلیکوژن عمده ترین چند قندی حیوانی است که به عنوان ذخیره کربوهیدرات در بافت های بدن انسان و حیوان و از هزاران مولکول گلوکز تشکیل می شود.