/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی
  search
  توسط:

  یکی از نکات بسیار مهمی که همه ورزشکاران باید مدنظر قرار دهند این است که در شرایطی که تمرینات ورزشکاران منجر به اتلاف شدید آب می گردد پاسخ تشنگی به آن ممکن است به تاخیر بیفتد و از این رو اتکا به تشنگی برای جبران حجم مایع از دست رفته حین ورزش فرد را دچار مشکل می کند. برای تحریک شدن حس تشنگی بایستی 1.5 الی 2 لیتر مایع از بدن از دست برود.

   به طور کلی توصیه می‌شود قبل از ورزش حدود 400 الی 600 میلی لیتر آب 2-3 ساعت قبل از شروع ورزش مصرف شود.

   اگر ورزشکار در دفعات متعدد در طول یک روز تمرین می کند بایستی 80 درصد مایع از دست داده؛ قبل از شروع تمرین بعدی جبران شود.

   به عبارت دیگر مصرف 5-7 سی سی مایعات به ازای هر 1 کیلوگرم از وزن بدن در 4 ساعت قبل از ورزش توصیه می شود و فرد ورزشکار بایستی به ازای هر 1 کیلوگرم کاهش وزن پس از ورزش حدود 1.5 لیتر آب مصرف نماید.