/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی
  search
  توسط:

  برای رسیدن به هدف کاهش وزن، هیچ وقت روش های عجیب و غیر عادی را انتخاب نکنید زیرا ممکن است در بسیاری از موارد نتایج  نامطلوبی در پی داشته باشد.

  کاهش وزن در مدت زمان کوتاه

   عادت ھای غذایی غلط که منجر به چاقی میشوند، با چند روز و یا یک ھفته تغییر نمی کنند و احتیاج به صرف زمان دارند. 

  بنابراین، فرد با گذشت  مدت زمان کوتاه دوباره به عادات قدیمی خود باز خواهد گشت.

  توجه به مصرف کالری

  در نظر داشتن کالری مصرفی اهمیت دارد  ولی ھمیشه ھم اینگونه نیست که با کاھش کالری مصرفی، نتیجه دلخواه به دست آید. زیرا وقتی وزن کم می کنید، میزان چربی و عضلات بدن تان کاھش پیدا می کنند و کاهش میزان عضلات، بدلیل اینکه عضله، ماشین انرژی سوزی بدن است و از دست رفتن آن میتواند  بسیاری از اعمال حیاتی بدن را دچار اختلال نماید برای بدن مضر خواهد بود . اگر رژیم به گونه ای باشد که فقط چربی  بسوزد، شاید عدد ترازو وزن کمتری را نشان ندھد اما قطعا سایز بدن بسیار کاھش پیدا می کند.

  اجتناب اغراق آمیز از مصرف کربوهیدرات

  ھمه کربوھیدرات ھا دارای کیفیت یکسان نیستند. ضمن این که یک رژیم غذایی سالم برای کاھش وزن ماندگارو ھمیشگی،  رژیمی است که ھمه گروه ھای غذایی را در بر داشته باشد ، بطوریکه حتی چربی ھم نباید از خوراکی ھا حذف شود. 

  کافیست که از ھر گروه غذایی به شکل سالم و به میزان صحیح استفاده شود.

   

  یک ساعت ورزش در روز

  اگر به جای یک ساعت ورزش مستمر و خسته کننده در روز، نیم ساعت ورزش کنیم و بقیه روز را ھم فعالیت داشته باشیم، اثر بیشتری هم بر سلامتی و ھم بر کاھش وزن ما خواھد داشت. 

  می توان یک ساعت را به شش تا ده دقیقه تقسیم کرد و شش بار در روز، ھر بار به مدت ده دقیقه ورزش کرد.

   

  حذف کامل گلوتن

  گلوتن، یک نوع پروتئین موجود در گندم است. برخی از افراد فکر می کنند که با عدم مصرف گلوتن، لاغر می شوند. این در حالیست که کاھش وزن آنھا، نه به دلیل حذف گلوتن، بلکه به دلیل حذف کل آن گروه غذایی است که دارای گلوتن است.

  رژیم بدون گلوتن، تنھا زمانی توصیه میشود که فرد به گلوتن حساسیت داشته باشد و دچار بیماری سلیاک باشد.

   

  مصرف غذاهای بدون چربی

  فقط 60 درصد خوراکی ھای کم چرب، انرژی کمتری نسبت به انواع معمولی آنھا دارند. علت این است که کارخانجات برای جبران بی مزگی خوراکی ھای کم چرب، به آنھا شکر اضافه می کنند. شاید این خوراکیھا مزه شیرین نداشته باشند اما  حاوی شکر ھستند و مزه شیرین شکر در لابه لای سایر مزه ھای آنها مخفی شده است.

  اجتناب از وعده شام

  اگر کل انرژی مجاز روزانه خود را به درستی در کل روز تقسیم کنید و در طول روز ھم به قدر کافی فعالیت بدنی داشته باشید، ھیچ مانعی برای داشتن میان وعده شب وجود ندارد. 

  قانون کلی رژیم کاھش وزن این است که انرژی که می سوزانید، بیشتر از انرژی باشد که از طریق غذا وارد بدن خود می کنید، پس فرقی نمی کند که غذادر روز مصرف شود یا شب.